آموزش و پرورش و بسیج نقش تعیین کننده در مبارزه با جنگ نرم دارند +عکس

آموزش و پرورش و بسیج نقش تعیین کننده در مبارزه با جنگ نرم دارند +عکس


فرماندار اردکان تاکید نمود
فرماندار اردکان در جلسه کمیته بانوان و خانواده که بمنظور هماهنگی برنامه های روز ملی خانواده برگزار شد با اشاره به ضرورت شناخت مسیرهای فتنه و زمانشناسی برای مبارزه با جنگ نرمی که دشمن برای تغییر ذائقه جوانان، ایجاد شکاف و لطمه زدن به استحکام گروه های پایه ای اجتماع، چون خانواده آغاز کرده است تاکید کرد : آموزش و پرورش و بسیج در افزایش سطح بصیرت اجتماعی و مبارزه با عملیات ویژه جنگ روانی دشمن باید نقش تعیین کننده واساسی ایفا نمایند .
کمالی با اعلام هشدار از فعالیتهای ماهواره ای ضد شیعی وافزایش فرق وعرفانهای نو ظهور از سوی دشمن برای انحراف خط فکری جوانان خاطر نشان کرد :سلاح اصلی دشمن در ستیز روانی در سه سطح تاکتیکی ،فشار اقتصادی وترویج دموکراسی مشهود می گردد که برای خنثی نمودن اثرات آن بایستی در این سطوح برنامه ریزی نمود .
وی با اشاره به نقش مهم خانواده بعنوان پایگاهی که در صورت بروز ضربه به آن کل اجتماع آسیب می بیند وبا تضعیف این رکن اثرات جنگ روانی دشمن نمود پیدا می کند برنامه ریزی در راستای مسدود نمودن راههای نفوذ دشمن به این بخش را ضروری و غیر قابل اجتناب عنوان نمود .
فرماندار همچنین در این نشست از راه اندازی شبکه فعالین ازدواج در شهرستان اردکان با هدف انجام ازدواج اگاهانه و پایدار بعنوان نخستین شبکه شهرستانی خبر داد وگفت :با پیگیری صورت گرفته انشا الله شاهد افتتاح این شبکه در روز ملی خانواده خواهیم بود .

در این نشست اعضای کمیته بانوان در زمینه برنامه های قابل اجرا بمناسبت روز ملی خانواده از طریق ادارات و نهادهای دولتی بحث و تبادل نظر نموده وراهکارهای اجرای این برنامه ها را بررسی نمودند