آموزش روند اجرای انتخابات مکانیزه

آموزش روند اجرای انتخابات مکانیزه


انتخابات مکانیزه

                           این روش با استفاده از 3دستگاه رایانه ای مطابق شکل زیر انجام می گیرد .

 

 

 

 

 

         ترمینال اجرایی                                ترمینال نظارت                       صندوق رای مکانیزه

 

مرحله (1):کارت ملی و شناسنامه خود را به عضو شعبه تحویل نمایید

                                         

 

مرحله (2):پس ازاستعلام مشخصات شما توسط ترمینال اجرایی و تایید توسط ترمینال نظارت کارت تعرفه رای در اختیار شما قرار می گیرد (مراحل نظارت و اجراتوسط اعضای شعبه انجام می گیرد )

                                       

 

مرحله (3):به صندوق مکانیزه مراجعه نموده و کارت تعرفه را در محل مربوطه وارد نمایید ؛دستگاه کارت شما را می گیرد و بصورت سخنگو از شما می خواهد که کد کاندیدا مورد نظر خود را وارد نمایید .

                                      

مرحله (4):کد کاندیدا مورد نظر را انتخاب و از طریق صفحه کلید روی صندوق وارد نمایید ،کلید رای سفید برای دادن رای سفید وکلید تصحیح برای اصلاح کد کاندیدای شماست ؛در پایان دستگاه به شما می گوید که برای تایید نهایی 2مرتبه کلید سبز رنگ ( اتمام رای گیری )را فشار دهید .

 

مرحله (5):بعد از تایید نهایی توسط شما ،دستگاه رایتان را چاپ می کند ،از طریق محفظه شیشه ای سمت راست صندوق می توانید رایتان را ببینید . در پایان رای شما بصورت اتوماتیک بریده و در صندوق خواهد افتاد.

                                             

 

                                           

 

 

 

 

مرحله (6):کارت تعرفه الکترونیکی را عودت نموده و مدارکتان را تحویل بگیرید .
 

 

 

 

                                                                وعده ما 12اسفند ماه پای صندوقهای رای