آموزش روشهای پیشگیری و درمان اعتیاد

آموزش روشهای پیشگیری و درمان اعتیاد


طی یک دوره دو روزه در فرمانداری اردکان برگزار شد:

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،روز شنبه و یکشنبه دوره آموزش روشهای پیشگیری ودرمان اعتیاد به مواد مخدر با حضور 30نفر از مشاورین و مددکاران ارگانهای مرتبط با این موضوع در محل سالن شهید حنیف این اداره برگزار شد .

     فرماندار اردکان دیروز در افتتاحیه این آموزشها با بیان بخشی از برنامه ریزیهای دشمنان نظام برای مقابله با سیاستهای ایران در قالب جنگ نرم گفت:شیوع اعتیاد و مواد مخدر صنعتی در بین جوانان ما یکی از بدترین دستاوردهای این جنگ نرم است که دشمن با بهره گیری از آن بوسیله کشتن انگیزه ها و به تباهی کشیدن جوانان ما که یکی از ارکان اجتماع تلقی می شوند اهداف خود را دنبال می کند .

     "احمد کمالی"با اشاره به اهمیت موضوع آموزشها برای پیشگیری ودرمان اعتیاد گفت:برای مبارزه با این پدیده که هر روز در حال شیوع است باید یک بسیج همگانی صورت گیرد و با تربیت مدرسین در این زمینه آموزشهای لازم در مساجد،مدارس و اماکن عمومی به مردم،خانواده ها وفرزندان داده شود .

    وی شناخت مواد مخدروعوارض فردی و اجتماعی آن رانخستین گام در مسیر پیشگیری دانست وگفت: درکنار آن فرا گرفتن یکسری مهارتهای روانشناسانه در مواجهه با پدیده اعتیاد می تواند در پیشگیری از شیوع وهمچنین درمان آن موثر باشد .

     در این دوره دو روزه آموزشهای لازم در زمینه شناخت انوع مواد مخدر،عوارض آن وهمچنین یکسری مهارتهای روانشناسی با عنوان بازی اعتیاد توسط "دکتر صادقی پور"مدرس این دوره از کلاسها به شرکت کنندگان ارائه شد.