آموزشهای قرآنی باید محورآموزشهای تربیتی ما قرار گیرد

آموزشهای قرآنی باید محورآموزشهای تربیتی ما قرار گیرد


فرماندار اردکان در بازدید از کلاسهای طرح رحمت بانوان در آستانه سال درسی جدید

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی"دیروز در بازدید از کلاسهای طرح رحمت بانوان که به اتفاق مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری این شهرستان انجام گرفت با تاکید بر محوریت قرار گرفتن آموزه های قرآنی گفت :خانواده موفق وبدون تنش خانواده ای است که قرآن را محور آموزشهای تربیتی خود قرار دهد و حقوق هریک از اعضای خود را بر مبنای تعالیم قرآنی به رسمیت بشناسد .

     فرماندار اردکان ضمن ارزشمند خواندن تعالیم تربیتی اسلام افزود:دشمنان ما که هر روز در راستای تضعیف تعالیم اسلامی گام بر می دارند و در این مسیر از ابزار سخیف توهین و تحقیر مقدسات استفاده می کنند به اهمیت این تعالیم در تکامل شخصیت فردی و اجتماعی پی برده و برای جلوگیری ازاین رشد هر روز نقشه های جدیدی را در سر خود پرورانده اند .

     وی افزود :بهترین راه عملی برای از بین بردن این نقشه ها استفاده و بهره گیری هرچه بیشتر از تعالیم ناب اسلام و قران کریم است .

     به گفته "رقیه کرمانیان"مسئول امور بانوان و خانواده شهرستان اردکان پنجمین دوره طرح رحمت این شهرستان با موضوع استفاده از الگوهای عملی و رفتاری ائمه معصومین در پایگاه های بسیج سراسر شهرستان اردکان با حضور بانوان علاقمند در حال برگزاری ست .