آمار جرائم شاخص در شهرستان اردکان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است

آمار جرائم شاخص در شهرستان اردکان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان:

     معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داددگستری کل استان در همایش یکروزه مدیریت پیشگیری از جرائم در شهرستان اردکان گفت: آمار جرائم شاخص در شهرستان اردکان در مقایسه با سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"رفاهی "صبح  امروز در همایش یکروزه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان اردکان با اعلام این مطلب ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه قضایی ،دادگستری و کلیه بخشهای اجرایی این شهرستان افزود:با توجه به رشد شاخصهایی نظیر تعداد پرونده های ورودی به دادگاه ها ،تعداد زندانیان ،آسیبهای اجتماعی و اعتیاد که در شهرهای بزرگ با افزایش همراه بوده است ؛ علیرغم مقابله کیفری و مجازات بزهکاران وتلاش شبانه روزی دستگاه قضا،این نتیجه حاصل شده است که به جای پیشگیریهای کیفری از پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی برای کاهش وقوع جرائم استفاده شود .

 

      معاون اجتماعی دادگستری کل استان افزود:با در نظر گرفتن معاونت پیشگیری از جرائم درمجموعه دادگستری وبا توجه به اصل 156قانون اساسی بمنظور جلوگیری از موازی کاری و برنامه های پراکنده محوریت کلیه فعالیتهای پیشگیرانه در جرائم بر عهده دادگستری است .

     

     وی فعالیتهای پیشگیرانه این معاونترا بر مبنای اصول علمی پیشگیری  مشتمل بر اصل ادغام ،تفکیک ،منطقی بودن وفراگیری عنوان نمود وگفت:هدف از برگزاری این همایشها در قالب کارگروه های آموزشی و ارائه کارخواسته هایی که این پنج اصل را در برمی گیرد حرکت به سمت پیشگیر علمی خواهد بود .

 

      گفتنی است در این همایش علمی نظرات وپیشنهادت اعضا در قالب کارخواسته های مطرح شده حمع آوری و پس از جمع بندی مورد تصویب قرار گرفت.