افتتاح نهاد حقوقي

افتتاح نهاد حقوقي


باحضور امام جمعه و جمعی دیگر از مسئولین افتتاح شد.

اولین نهاد تشکل مردم نهاد در حوزه حقوقی شهرستان اردکان با حضور امام جمعه  و جمعي ديگر از مسئولين این شهرستان  افتتاح شد.
اين كانون با همكاري ميراث فرهنگي اردكان در حال حاضر در بناي تاريخي آب انبار داوري مستقر شده است.

اژدري مديرعامل اين كانون مهمترین اهداف راه اندازی این نهاد را ارائه مشاوره حقوقي قبل از ازدواج , ارتقائ سطح دانش حقوقي آحاد جامعه , ارائه ملاك هاي صحيح انتخاب همسر و در نهايت تقويت بنيان خانواده دانست.

حجه الاسلام ديداري امام جمعه اردكان در مراسم راه اندازي اين نهاد با بيان اهميت ارتقاء سطح دانش حقوقي زوجين و آشنايي هريك از زوجين با وظايف يكديگر خواستار همكاري كليه نهاد هاي مرتبط با اين نهاد شد.