آغاز روند واگذاری انشعاب آب به اهالی روستای توت

آغاز روند واگذاری انشعاب آب به اهالی روستای توت


باحضور فرماندار،رییس آبفا و بنیاد مسکن اردکان انجام شد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "احمد کمالی" روز سه شنبه باحضور در جمع اهالی روستای توت از نزدیک به بررسی روند واگذاری انشعاب آب به اهالی این روستا پرداخت .

     فرماندار اردکان در این بازدید با ابراز خرسندی از اتمام بموقع پروژه انتقال شبکه آب به این روستا خواستار تسریع در روند واگذاری انشعابات به روستاییان شد.

     وی خاطر نشان کرد پروژه انتقال آب به روستای توت مبلغ 3600میلیون ریال هزینه در بر داشته که از محل اعتبارات عمرانی شهرستان پرداخت شده است .

     این تاکید فرماندار با توجه به آغاز بهسازی معابر روستای توت که با هزینه ای بالغ بر 240میلیون تومان درحال انجام است برای جلوگیری از هزینه مجدد صورت پذیرفت .

     گفتنی است ظرف چند روز آینده با پایان واگذاری انشعابات کار زیرسازی و آسفالت معابر اصلی آغاز این روستا آغاز خواهد شد .