اعلام همبستگی مردم شهرستان اردکان با ملت مظلوم فلسطین

اعلام همبستگی مردم شهرستان اردکان با ملت مظلوم فلسطین