اطلاعیه‌ی مهم فرمانداری اردکان درخصوص زمین‌های میلشبار

شناسه : 142035910

اطلاعیه‌ی مهم فرمانداری اردکان درخصوص زمین‌های میلشباربه‌موجب ابلاغیه شماره ۱۶۵۳۸۳ مورخ ۹۷/۰۷/۲۶ بازرس محترم کل استان یزد مستند به مادتین ۶ و ۷ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده ۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و همچنین قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به اطلاع عموم مردم شریف می‌رساند:
 
 
هرگونه خریدوفروش، تفکیک، افراز، تغییر کاربری، خدمات ثبتی، صدور سند مالکیت، انتقال اعم از رسمی و یا عادی و... درخصوص اراضی کشاورزی میلشبار ممنوع است و با فروشندگان و خریداران این اراضی برابر ضوابط برخورد قانونی به‌عمل خواهد آمد.
 
لذا از کلیه افرادی که احیاناً اقدام به خرید ناآگاهانه اراضی مذکور نموده‌اند تقاضا می‌شود در اسرع وقت نسبت به عودت قولنامه‌های مبادله‌شده که به‌موجب مواد فوق فاقد اعتبار قانونی است و همچنین استرداد وجوه پرداخت‌شده  اقدام نمایند.
 
 
بدیهی است هرگونه تبعات مترتبه در این زمینه برعهده خریداران و فروشندگان اراضی یادشده خواهد بود.
 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.