آسفالت جاده های بین مزارع پسته در کشتخوانهای منطقه دم کفتار به پایان رسید

آسفالت جاده های بین مزارع پسته در کشتخوانهای منطقه دم کفتار به پایان رسید


معاون فرماندار اردکان در آستانه فصل برداشت پسته خبر داد :

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری "کمال حلوایی "درگفتگوی اختصاصی با این پست خبر اتمام آسفالت جاده های اتصال کشتخوانهای منطقه دم کفتار را ارائه نمودوافزود:این جاده ها در مجموع بطول 9کیلومتر می باشد که پسته زارهای این منطقه را به هم متصل می کند .

     معاون فرماندار اردکان ضمن تقدیر از زحمات مجموعه جهادکشاوری و همت بخشداری مرکزی برای اجرای این پروژه تصریح کرد:اتمام این کار در آستانه فصل برداشت پسته که بیش از 10مزرعه پسته را تحت پوشش خود قرار می دهد ؛ برای حمل ونقل وسائط نقلیه و عبورو مرور کشاورزان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود که بحمدالله با عنایت ویژه فرماندار و کوشش ارگانهای متولی باصرف بودجه 3میلیارد ریال در زمانبندی برنامه ریزی شده به سرانجام رسید .

     وی گفت:کشتخوانهای منطقه دم کفتار علاوه بر نقش افرینی در کمربند سبز پیرامون شهرستان اردکان بعنوان یکی از پربارترین مناطق کشاورزی تولید پسته این شهرستان به حساب می آید .

     به گفته حلوایی ،در سال جاری بیش از 30کیلومتر جاده های روستایی و بین روستایی در اردکان تسطیح و شن ریزی گردیده است .