از طریق برنامه تلویزیونی چتری برای زندگی

از طریق برنامه تلویزیونی چتری برای زندگی


انعکاس عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان در زمینه حوادث
این برنامه با همکاری ستاد حوادث استان هرهفته روزهای سه شنبه از شبکه تابان پخش میشود که در برنامه های اخیر انعکاس عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستانها را در زمینه پروژه های حوادث بر عهده گرفته است.
دومین جلسه ستاد حوادث شهرستان که با حضورمهندس برزگری مدیر کل حوادث استان, مسئولین ادارات مرتبط و عوامل ضبط این برنامه برگزار شد به این هدف اختصاص یافت.
مدیر کل حوادث استان در این جلسه گفت:با توجه به این که مدیران دستگاه های اجرایی شهرستانها به ویژه اردکان برای پروژه های حوادث شهرستان زحمات زیادی متحمل گردیده اند انعکاس این زحمات وظیفه رسانه ها و مطبوعات میباشد.
وی افزود: مستند سازی در راستای برنامه های اجرا شده لازم وضروری است.
فرماندار اردکان نیز با اشاره به این که در سال گذشته مبلغ 2میلیارد و100 میلیون تومان به پروژه های حوادث اختصاص یافته و پیشرفت خوب این پروژه ها راشاهد هستیم تاکید کرد شهرستان اردکان با توجه به این که در قلب کویر مرکزی واقع گردیده است از حیث خشکسالی بایستی در اولویت بودجه های حوادث استان قراربگیرد.
وی همچنین از دستگاههای زیربط  خواست تا گزارش فعالیتهای انجام شده را بصورت مکتوب و مستند ارائه نمایند .
گفتنی است در شهرستان اردکان دهها پروژه در بخشهای مختلف مشتمل بر منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی ،راه و ترابری ،آب و فاضلاب شهری و روستایی ،بنیاد مسکن و زمین شهری که بودجه آنها از طریق اعتبارات حوادث تامین گردیده است در حال اجرا می باشد .