از سوی رییس جمهور تقدیر شد

از سوی رییس جمهور تقدیر شد


درخشش جوان اردکانی در جشنواره ملی جوان کار آفرین
به مناسبت هفته جوان و برگزاری جشنواره کشوری جوان کار آفرین  آقای فخرالدین حجازی به عنوان صنعتگر و کارآفرین نمونه جوان انتخاب شد که از طرف رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان لوح تقدیری به ایشان اهدا گردید  .
متن تقدیر نامه ریاست محترم جمهور  به شرح ذیل میباشد:
جناب آقای فخرالدین حجازی
جوانان نیک آوازه و بلند نظر سرزمین گهربار ایران،رهروان وپویندگان راه تعالی میهن و پیرو طریق حق وحقیقت،آنان که در عرصه های فرهنگی ، هنری و اجتماعی گوهر وجود خود را به جهانیان اثبات کردند و اکنون با خلوص نیت و صداقتی آسمانی برای دستیابی به جایگاه برتر جوان ایرانی به سرعت خود افزوده اند.
ایرانی که تعهد،ایمان و میل او به بلندای عزت و افتخار سرشته با سرشت اوست و بر توانایی خود بر نیل به ستیغ قله های رفیع موفقیت آگاه است , هرگز به دامنه ها بسنده نمی کند. از این رو تعالی شایسته و بالندگی بایسته تکلیف بزرگی است که چون همه تاریخ بر دوش نسل ها قرار داشته است.
اینجانب موفقیت جناب عالی و کسب رتبه اول در بخش کارآفرین جوان را صمیمانه تبریک میگویم و پویایی و توانمندی شما را می ستایم .
امید است در پرتو رحمت و عنایت لایزال الهی موفق و پیروز باشید.
محمود احمدی نژاد