آزمون نهایی آمارگیران شهرستان اردکان برگزار شد

آزمون نهایی آمارگیران شهرستان اردکان برگزار شد


در خاتمه کلاسهای مامورین آمار نفوس و مسکن سال 90

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، با حضور معاونین فنی و اجرای آمار گیری نفوس و مسکن شهرستان اردکان آزمون نهایی آمارگیران این شهرستان از مفاد آموزش داده شده بین شرکت کنندگان در کلاسها برگزار شد .
به گفته "کمال حلوایی "معاون اجرایی آمارگیری نفوس و مسکن اردکان این آزمون با نظارت کامل و برمبنای استانداردهای تعریف شده مرکز آمار برگزار شد که از بین خواهران شرکت کننده،20نفر از افرادی که بالاترین امتیاز را کسب نموده اند بعنوان بازبین وکارشناس بازبین انتخاب شده و 17نفر نیز از بین خواهران و برادرانی که نمره حد نصاب را کسب کرده اند بعنوان سرگروه پذیرفته شده اند .
گفتنی است بقیه افراد به تعداد 62 نفر بعنوان آمارگیر در طول سرشماری از تاریخ 2لغایت 22آبانماه ایفای نقش خواهند کرد.
"سیگارچی "معاون فنی طرح سرشماری نیز از برگزاری کلاس تخصصی ویژه بازبینان و کارشناسان گروه حوزه اردکان در تاریخ پنجشنبه همین هفته خبر داد و گفت دراین کلاس که طی یک دوره یک روزه برگزار می شود آموزشهای تخصصی به سرگروه ها ،بازبینها و کارشناسان بازبین ارائه می شود .