آزمون دوره اموزش تربيت مربي پيشگيري از اعتياد برگزار شد

آزمون دوره اموزش تربيت مربي پيشگيري از اعتياد برگزار شد


با همكاري واحد امور اجتماعي فرمانداري و اداره بهزيستي

     به گزارش روابط عمومي فرمانداري صبح سه شنبه آزمون دوره اموزشي تربيت مربي پيشگيري و مقابله با پديده شوم اعتياد با همكاري واحد امور اجتماعي فرمانداري و اداره بهزيستي برگزارشد .

     اين آزمون در خاتمه دوره اموزشي تربيت مربي پيشگيري از اعتياد كه با حضور جناب دكتر صادقي پور ماه گذشته در محل فرمانداري برگزار شده بود انجام و گواهينامه پذيرفته شدگان آزمون صادر گرديد .

     مدرس اين دوره ، شهرستان اردكان را از لحاظ اهتمام در امر اموزش پيشگيري از معضلات اجتماعي يكي از شهرستان هاي برتر معرفي و از تلاش مسئولين در اين شهرستان تقدير و تشكر نمود .

     فرماندار اردكان با حضور در جلسه اين آزمون بر برگزاري دوره هاي اموزش و تربيت مربي پيشگيري از اعتياد تاكيد ورزيد. در ادامه رئيس اداره بهزيستي در خصوص برگزاري اين دوره ها در اينده شامل ترك اعتياد ، مهارت هاي زندگي و... قول مساعد داد .

     گفتني است تعداد 29 نفر از شركت كنندگان در دوره آموزشي در اين ازمون مورد ارزيابي قرار گرفتند .