آزمون اول مرحله سوم کلاسهای آموزشی آمارگیران +عکس

آزمون اول مرحله سوم کلاسهای آموزشی آمارگیران +عکس


ستاد سرشماری آمار نفوس و مسکن شهرستان اردکان برگزار کرد

  اولین  آزمون مرحله سوم کلاسهای اموزشی آمارگیران شهرستان اردکان صبح چهارشنبه  همزمان با سراسر کشور درمحل برگزاری کلاسهای این  شهرستان برگزار شد .

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،نمره کسب شده توسط کلیه آمارگیران شهرستان اردکان که در این دوره از کلاسها شرکت نموده اندبه حد نصاب رسیده و تمامی افراد امتیاز لازم را برای ادامه کلاسها و شرکت در آزمون نهایی کسب نموده اند .

     به گفته معاون فنی ستاد سرشماری شهرستان اردکان ،امتیاز این آزمون 25درصد از نمره کل فرد را که در آزمون نهایی کسب خواهند نمود تشکیل خواهد داد .

     گفتنی است انتخاب سرگروه ،بازبین ،و کارشناسان بازبین طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90بر مبنای نمرات این آزمونها با در نظر گرفتن تجربه و توانایی افراد در پایان دوره و اغاز سرشماری صورت خواهد گرفت .