اردکان یکپارچه یعنی رشد متوازن همه بخشها ،شهرها و روستاهای تابعه

اردکان یکپارچه یعنی رشد متوازن همه بخشها ،شهرها و روستاهای تابعه


فرماندار اردکان تصریح کرد
 فرماندار اردکان در دیدار با دهیار و اعضای شورای روستای رباط پشت بادام با اعلام این مطلب گفت :دورافتاده ترین روستاهای شهرستان اردکان جز بدنه و پاره تن اردکان محسوب می شوند و هیچگونه تفاوت و تبعیضی در ارائه خدمات قائل نخواهیم بود .
احمد کمالی در این دیدار ضمن گفتگو با دهیار و اعضای شورای روستا در جریان مشکلات و محدودیتهای منطقه رباط پشت بادام قرار گرفت ودر خصوص بازدید از روستا و بررسی مشکلات در اردیبهشت ماه قول مساعد داد.وی همچنین با ذکر پاره ای از ظرفیتها و پتانسیلهای منطقه خرانق و همچنین روستای رباط این منطقه را از لحاظ موقعیت استراتژیک و معدنی مهم ارزیابی نمود .
رفع مشکل راهسازی روستا ،اجرای طرح هادی روستایی و تعیین و حفظ محدوده مرزی بخشی از موارد مطرح شده توسط دهیار و اعضای شورای اسلامی رباط پشت بادام بود .