ادامه فعالیت یا تعطیلی واحد

ادامه فعالیت یا تعطیلی واحد


تعیین تکلیف کارخانه ورشکسته نوشابه تگرگ یزد
در جلسه ای که  با حضور فرماندار , رئیس دادگستری , نماینده مدیر کل امور اقتصادی استانداری , نماینده سهامداران و مدیر تسویه شرکت تشکیل شد در زمینه ادامه روند فعالیت یا تعطیلی, تسویه حساب و پرداخت بدهی ها و معوقات کارخانه نوشابه تگرگ یزد بحث و تبادل نظر گردید .
فرماندار شهرستان اردکان ضمن گلایه از عدم حضور نماینده سرپرستی  بانک تجارت استان به عنوان مرتهن کارخانه و شاکی و طلبکار اصلی گفت : هدف از تشکیل این جلسه تعیین تکلیف کارخانه ای است که در سال 79 افتتاح گردیده و پس از 5سال در سنه 84 توقف فعالیت و در سال 85 رسما اعلام ورشکستگی نموده است.
کمالی افزود : با توجه به این که یکی از سرمایه گزاران شهرستان برای ادامه فعالیت اقتصادی در این واحد و راه اندازی مجدد آن داوطلب گردیده است لازم است که وضعیت کنونی روشن وکلیه حقوق کارگران , سهامداران و معوقات مالی آن تسویه حساب گردد.
در پایان مقرر شد موضوع در جلسه کار گروه اقتصادی استان با حضور اعضای مربوطه و نماینده سرپرستی بانک تجارت استان مطرح و نتیجه گیری نهایی جهت انجام امور تسویه حساب اعلام گردد.
گفتنی است تعداد سهامداران این کارخانه 517نفر به ازای هر سهم 100هزار ریال می باشد که در حال حاضر مدت 4سال است که ور شکستگی عادی این کارخانه از سوی دادگستری مورد تائید قرار گرفته است.