ادامه رایزنیها درخصوص استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اردکان

ادامه رایزنیها درخصوص استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اردکان


با حضور مدیرکل گمرک استان یزد و هیات اعزامی از گمرک کشورانجام شد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری در بازدید دیروز مدیرکل گمرک استان و هیات اعزامی از گمرک کشور که با دعوت و همراهی فرمانداراردکان صورت گرفت رایزنیها درخصوص استقرار گمرک درمنطقه ویژه اقتصادی شهرستان اردکان ادامه یافت.

     در جلسه ای که به همین منظور در خاتمه این بازدید در محل کارخانه گندله سازی اردکان که با حضور جمعی از صاحبان صنایع ،خصوصا سرمایه گذاران بخش فولاد برگزار شد، در زمینه نحوه استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی ،فراهم نمودن زیرساختهاوتعیین اولویتهای کاری بحث و تبادل نظر شد .

     فرماندار اردکان با اشاره به وضعیت خاص صنایع اردکان و امتیازات این شهرستان در عرصه صنعت و با مد نظر قرار دادن مصوبه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای اردکان از سوی مجلس شورای اسلامی،استقرار گمرک را از مهمترین ارکان ایجاد امنیت اقتصادی جهت صادرات،واردات و ترنزیت کالاها عنوان کرد و افزود:با فراهم بودن زیرساختهای توسعه صنعتی بصورت قطبی از طریق رشد واحدهای بالادستی شیشه و فولاد، استقرار گمرک در این شهرستان از ضروریات امر محسوب می گردد .

     "کمالی"با اعلام آمادگی کامل مجموعه اداری و دولتی شهرستان برای تاسیس گمرک از هیات اعزامی خواست تا با دید مثبت به این موضوع نگریسته شود .

     جانمایی زمین جهت تاسیس واحد گمرک بهمراه تعیین اولویتهای لازم وتامین تجهیزات مورد نیاز در این خصوص از مهمترین دستاوردهای بازدید دیروز و جلسه برگزار شده در این خصوص بود.