ادارات و ارگانها برای اجرای طرح هجرت بسیج سازندگی هماهنگی لازم را کسب نمایند .

ادارات و ارگانها برای اجرای طرح هجرت بسیج سازندگی هماهنگی لازم را کسب نمایند .


فرماندار اردکان تاکید نمود
فرماندار اردکان بر هماهنگی نهادها جهت اجرای مناسب طرح هجرت بسیج سازندگی در تابستان امسال تاکید کرد .
کمالی در جلسه هماهنگی طرح هجرت بسیج سازندگی اردکان طرح هجرت را از جمله اقدامات ارزنده بسیج در پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تابستان برشمرد و دقت و نظارت بیشتر و مستمر عوامل اجرایی طرح هجرت را ضامن پیشرفت خوب برنامه های عمرانی و فنی در این طرح ذکر کرد .
سرهنگ موتاب جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج اردکان نیز در این جلسه گفت :تابستان امسال 2800نفر سهمیه در اجرای طرح هجرت برای اردکان در نظر گرفته شده و علاوه بر این در طول تابستان امسال 1800نفر از جوانان علاقمند نیز در عرصه های جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت خواهند شد .
وی با بیان اینکه این طرح از اوایل تیرماه کار خود را آغاز می کند از نوجوانان و جوانان داوطلب  خواست جهت ثبت نام در طرح هجرت هرچه سریعتر به دفاتر پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج در سطح مناطق شهری و روستایی شهرستان مراجعه کنند .