اختصاص منابع جدید تسهیلاتی در حوزه حمایت از مشاغل خانگی در سال جدید

اختصاص منابع جدید تسهیلاتی در حوزه حمایت از مشاغل خانگی در سال جدیدفرماندار اردکان، با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تنها مسیر ثبت درخواست‌ها را سامانه سراسری «کارا» عنوان کرد.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان، هادی مقیمی افزود: این سامانه به آدرس kara.mcls.gov.ir به‌منظور تسهیل در فرایند ارائه تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است.
 
فرماندار اردکان در ادامه تأیید درخواست‌های وام اشتغال متقاضیان را مشروط به تأیید نهایی در کارگروه استان جهت پرداخت تسهیلات عنوان کرد.
 
مقیمی از اختصاص منابع جدید در حوزه حمایت از مشاغل خانگی در سال جدید خبر داد و تصریح کرد: باید توجه داشت تسهیلات پرداختی از سوی ارائه‌دهنگان طرح‌های اشتغال در زمینه واقعی طرح به کار گرفته شود.
 
وی افزود: در این مسیر باید نظارت بیشتری از سوی کارگروه اشتغال صورت گیرد که پیشنهادات مطرح شده در زمینه نظارت بر نحوه عمکرد دریافت کنندگان تسهیلات به کمیته استان ارجاع داده خواهد شد.
 
گفتنی است در این جلسه سه طرح عمده ارائه شده به کارگروه در زمینه اشتغال‌زایی بخش صنعت، رفاهی و فرهنگی و نیز میراث  گردشگری و صنایع دستی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.