اختصاص بیش از 60میلیارد ریال اعتبار برای 170پروژه

اختصاص بیش از 60میلیارد ریال اعتبار برای 170پروژه


در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اردکان تصویب شد
در جلسه ای که صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور فرماندار ،کارشناسان کمیته برنامه ریزی استان  و مدیران دستگاه های دولتی  شهرستان اردکان برگزار شد در زمینه اختصاص اعتبار به پروژه های مختلف عمرانی ،فرهنگی ،زیربنایی و رفاهی در بخشهای مختلف بحث و تبادل نظر گردید .
فرماندار اردکان در این جلسه از مسئول هریک از ادارات شهرستان خواست  تا در صورت جایگزینی یا تغییر پروژه های ذکر شده در بخشهای مختلف البته در سقف بودجه تعیین شده  توضیحات لازم را ارائه نمایند .
کمالی ضمن تشکر از توجه استان  به بودجه شهرستان ها خواستار عنایت ویژه در بخشهایی که مورد تاکید و حمایت دولت می باشد نظیر مسکن مهر و پروژه های فرهنگی گردید.
گفتنی است این 170پروزه در بخشهای مختلف شامل فرهنگی ،عمرانی ،ورزشی ،کشاورزی ،بهداشت ،محیط زیست و منابع طبیعی و ...به تصویب رسید که از مهمترین آنها را می توان تکمیل زیر ساختهای پروژه مسکن مهر ،تکمیل زیرساختهای نواحی صنعتی ،تکمیل و تجهیز کانونهای فرهنگی بسیج ،احداث سالنهای چند منظوره مدارس ،مرمت بافت فرسوده شهر ،تکمیل مجتمع های دامداری و توسعه جاده های بین مزارع ،احداث  پایگاه اورژانس  جاده ای و تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و ...را نام برد .