اجرای نهضت فضای سبز در شهرستان اردکان

اجرای نهضت فضای سبز در شهرستان اردکان


نشست فرماندار ،شهردار ،رییس شورای شهر و شهرستان و رییس منابع طبیعی

     فرماندار اردکان :با توجه به توسعه صنعتی رو به رشد لازم است سرانه فضای سبز افزایش یابد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری صبح امروز در نشستی که با حضور فرماندار،شهردار، رییس شورای شهر ،رییس شورای شهرستان و مدیر منابع طبیعی اردکان برگزار شد در خصوص اجرای نهضت فضای سبز در شهرستان اردکان بحث و تبادل نظر گردید .

     فرماندار اردکان در این نشست با اشاره به توسعه صنعتی روبه رشد این شهرستان افزایش سرانه فضای سبز را لازم و ضروری دانست و گفت:علیرغم اینکه در سالهای اخیر توسط مجموعه شهرداریها شاهد افزایش این سرانه بوده ایم اما درکنار آن رشد صنایع و استقرار کارخانجات متعدد، افزایش این مقیاس را برای فضای سبزشهرستان اجتناب ناپذیر کرده است .

     "احمد کمالی "با تشریح بخشی از سیاستهای دولت در سال 91واجرای نهضت فضای سبز در ساسر کشور افزود :شهرستان اردکان نیز باید در این عرصه حضور فعال داشته باشد .وی احداث و توسعه پارکها و بوستانها خصوصا در حاشیه شهر را مفید دانست و گفت:مجموعه پارک کوهستان پتانسیل فوق العاده ای برای توسعه در مسیر نهضت فضای سبز را داراست که انشا الله با انتقال مالکیت این پارک به شهرداری در سال جاری پس از طی مراحل قانونی تحقق این مهم را شاهد خواهیم بود .

     شهردار اردکان در این نشست ضمن ارائه گزارش اجمالی درخصوص فعالیتهای صورت گرفته برای گسترش فضای سبز در اردکان گفت:در حال حاضر با وجود بافت بسیار خوب شهری در اردکان توسعه فضای سبز بایستی در 3محور شامل بلوار ورودی از سمت نایین ،قسمت شرقی کمربندی ولیعصر ومجموعه پارک کوهستان بصورت همزمان انجام شود .

     "مروتی "افزود پیشنهاد می شود تا مجموعه ای هیات امنایی شامل ادارت مرتبط با بحث فضای سبز تشکیل و توسعه فضای سبز در این سه محور را مدنظر قراردهند و با تخصیص اعتبار لازم برای عملیاتی شدن این کار اقدام گردد .وی افزود درصورت تشکیل هیات امنا ،تخصیص بودجه برای تکمیل پارک و همچنین اخذ مجوز از سوی شورای شهر،شهرداری برای تحویل گرفتن مجموعه پارک کوهستان آمادگی لازم را دارد .

     در این جلسه "امراللهی "و "رزم آور"روسای شورای شهرو شهرستان با تاکید بر لزوم اجرای نهضت فضای سبز در اردکان نظرات کارشناسی خود را دراین راستا ارائه نموده و احداث کمربند سبز پیرامون شهر اردکان را مستلزم اهتمام جمعی ارگانها ،صنایع و شرکتهای داوطلب دانستند .