اجرای طرح غربالگری بیماری دیابت و فشار خون کارکنان فرمانداری اردکان

اجرای طرح غربالگری بیماری دیابت و فشار خون کارکنان فرمانداری اردکان


گزارش تصویری