اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی استان یزد آغاز شد

اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی استان یزد آغاز شد


بصورت همزمان در شهرستانهای یازده گانه استان:

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان،درجلسه صبح امروز که با حضور فرماندار و ارگانهای مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد ؛زمانبندی اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی استان به مجریان ابلاغ شد .

     فرماندار اردکان با استناد به دستور العمل تدوین شده این طرح وتبیین وظایف هریک از دستگاه های مجری به اهداف کلان اجرای آن در استان یزد و شهرستان اردکان اشاره کردو افزود :بازگشت داوطلبانه ساماندهی شده و یا خود انگیخته هرچه بیشتر اتباع غیر قانونی ساکن در شهرستان با توجه به چارچوب توافقات بین المللی و داخلی ،تاثیر گزاری بر روند ورود،اقامت و اشتغال اتباع غیر مجاز افغانی ،موظف نمودن اتباع مجاز جهت فعالیت در مشاغل تعریف شده توسط دولت از مهمترین اهداف قابل دستیابی در این طرح می باشد.

     احمد کمالی با برشمردن برخی از مزایای اجرای این طرح ،کاهش هزینه های دولت در جهت ایجاد شغل جدید و همچنین کاهش نرخ بیکاری با توجه به آزاد شدن مشاغل اشغال شده توسط اتباع غیر قانونی و اتباع غیر مجاز اما فاقد شرایط درآن گروه شغلی را بهترین مزیت طرح مزبور دانست و گفت:طبق برارود بعمل امده با اجرای این طرح بیش از 50میلیون تومان به ازای هر شغل هزینه های دولت کاهش می یابد.

     وی خواستار هماهنگی وتعامل هرچه بیشتر ارگانهای مرتبط با موضوع برا اجرای شایسته این طرح در شهرستان اردکان شد.