اجراي قانون استفاده از كلاه و كمربند ايمني شدت مي گيرد

اجراي قانون استفاده از كلاه و كمربند ايمني شدت مي گيرد


فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان :

     فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان در مراسم توديع و معارفه رييس پليس راهور اين شهرستان بر اجراي قانون استفاده از كلاه و كمربند ايمني با شدت بيشتر تاكيد كرد .

     به گزارش روابط عمومي فرمانداري "سرهنگ افشاري "در مراسم توديع و معارفه روساي پليس راهور شهرستان اردكان كه پنج شنبه گذشته در محل ستاد فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان با حضور فرماندار وتني چند از مسئولين برگزار شد با اعلام اين مطلب به ضرورت استفاده از كلاه و كمربند ايمني براي حفظ جان و امنيت راكبين موتور سيكلت و رانندگان وسايط نقليه تاكيد كرد و افزود :كليه قوانين جديد راهنمايي و رانندگي در راستاي كاهش حوادث و تصادفات وضع گرديده است و در صورت اجراي صحيح آن شاهد پايين آمدن امار خسارات ناشي از سوانح رانندگي خواهيم بود .

     فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان اردكان با اشاره به آمار بالاي موتور سوار در شهرستان اردكان گفت:استفاده از كلاه ايمني براي راكبين و سرنشينان موتور سيكلت در سطح شهر اجباري مي باشد و در صورت عدم رعايت قانون موتور سيكلت افراد توقيف و جريمه خواهد شد .

     وي در ادامه به حساسيت كار پليس بوي‍ژه در بخش ترافيك و راهنمايي رانندگي اذعان نمود و ضمن تقدير از زحمات تمامي پرسنل راهنمايي و رانندگي شهرستان اردكان بصورت وي‍ژه از خدمات "سروان محمود يزدانيان "رييس پليس راهور در طول دوره 5سال فعاليت در اردكان تشكر كرد و "سروان علي نقي "را بعنوان رييس جديد اين مجموعه معرفي نمود .

     فرماندار اردكان نيز با حضور در اين مراسم با اهدا لوح تقدير خدمات رييس سابق راهنمايي و رانندگي شهرستان اردكان را ارج نهاده و براي رييس پليس جديد راهور آرزوي موفقيت كرد .