اتمام پروژه های تامین آب شرب روستایی

اتمام پروژه های تامین آب شرب روستایی


در جلسه ستاد حوادث شهرستان اردکان مطرح شد
فرماندار اردکان در جلسه اخیر ستاد حوادث شهرستان که با موضوع خشکسالی تشکیل شد بر اتمام بموقع پروژه های نیمه تمام تامین آب شرب روستایی تاکید نمود
احمد کمالی با اشاره به این موضوع که امسال نیز تداوم خشکسالی را در مناطق کویری استان یزد خصوصا روستاهای شهرستان اردکان شاهد هستیم گفت :در حال حاضر تامین آب در اولویت اصلی کاری برای خدمت به روستاها باید قرار بگیرد .وی با اعلام این مطلب تصریح کرد جداسازی آب شرب از آب فضای سبز و احداث سیل بند برای رودخانه های فصلی موارد دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد .
گفتنی است در این جلسه هریک از ادارات عضو ستاد حوادث پیشنهادات خود را برای رفع معظلات خشکسالی ارائه نمودند و مصوب شد هریک از شهرداریها اردکان ،عقدا و احمد آباد طرحهای خود را برای تامین اعتبارات لازم ظرف یکهفته آینده به این ستاد اعلام نمایند .