گزارش تصویری/ بازدید قائم مقام نماینده کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از مهمانشهر اردکان


قائم مقام نماینده کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان از مهمانشهر اردکان بازدید کرد.