کارمندان فرمانداری اردکان تجلیل شدند

به‌مناسبت چهارم شهریور؛ روز کارمند

هم‌زمان با چهارم شهریور روز کارمند، فرماندار اردکان و معاون سیاسی وی با اهدای گل و لوح، از کارمندان فرمانداری اردکان تقدیر کردند.