نمایشگاه بزرگ کتاب در اردکان افتتاح شد

با حضور فرماندار