مراسم آغاز به‌کار ساخت مرکز خدمات جامع سلامت احمدآباد