فرماندار اردکان به اتفاق خانواده‌های شهدا به دیدار سالمندان و بیماران رفت

به‌مناسبت هفته دفاع مقدس و هم‌زمان با روز سالمند

به‌مناسبت هفته دفاع مقدس و هم‌زمان با روز سالمند فرماندار اردکان به اتفاق چندتن از خانواده‌های شهدا به دیدار سالمندان و بیماران شهرستان اردکان رفت.