صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان اردکان برگزار شد

صبح امروز و به مناسبت هفته نیروی انتظامی