زنگ سلامت در آموزشگاه دخترانه آیت‌الله بهجتی‌ره اردکان به‌صدا درآمد

همزمان با روز جهانی دیابت