دوره آموزشی اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان اردکان برگزار شد


به گزارش اتاق خبر اردکان، دوره آموزشی اعضای شوراهای حل اختلاف اردکان و بخش عقدا صبح روز پنج شنبه با حضور 25 نفر از اعضای این شورا در اردکان برگزار شد.

بنابراین گزارش این دوره که در محل دانشگاه پیام نور اردکان برگزار گردید، با تدریس قضات دادگستری اردکان همراه بود که فصل اول تدریس آن توسط «محمدحسین کریم زاده» رئیس دادگستری اردکان  با موضوع حقوق شهروندی بود.

گفتنی است «محمدعلی ابوالحسنی» دادستان اردکان مدرس بخش دوم این دوره بود که با موضوع انواع قرارها، ادله اثبات دعوا و صلاحیت های شورا به تدریس پرداخت.

بخش پایانی این دوره، با تدریس  آقای جعفری یکی دیگر از قضات دادگستری اردکان بود که با موضوع مهارت های ایجاد صلح و سازش برگزار گردید.