دستور فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده قتل جوان اردکانی

شناسه : 80744670

هادی مقیمی دستور تسریع در رسیدگی به پرونده قتل یک جوان اردکانی را صادر کرد.
 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان، رئیس شورای تأمین شهرستان اردکان دستور تسریع در رسیدگی به پرونده قتل جوان اردکانی در نزاع خیابانی را به مسئولان ذی ربط صادر کرد.
 
فرماندار اردکان همچنین با تقدیر از همکاری دادستانی و سایر مقامات مسئول گفت: به منظور تثبیت نظم و اعمال صحیح و صریح مقررات و ضوابط قانونی مرتبط و حفظ آرامش و اطمینان شهروندان، لازم است ابعاد مختلف حادثه بررسی و گزارش آن به مردم شریف اردکان ارائه شود.
 
آدرس کوتاه :