حضور پرشور مردم بخش خرانق در راهپیمایی ۲۲ بهمن

گزارش تصویری