جشن بزرگ روز کارگر در شهرستان اردکان برگزار شد

در آستانه روز کارگر