جشنواره فرهنگی - ورزشی «دا» در روستای ترک‌آباد اردکان برگزار شد