تشییع و خاک‌سپاری سردار شهید حاج سید حسین فیض اردکانی

با حضور خیل عظیم مردم و مقامات کشوری و لشگری صورت گرفت