بازدید فرماندار اردکان از پروژه‌های شهر و روستاهای بخش عقدا

تصویری