بازدید از روند ثبت‌نام داوطلبان، شعبه هلال‌احمر و اورژانس عقدا

بازدید فرماندار اردکان از بخش عقدا