آموزش و پرورش باید نیازهای خانواده فرهنگیان فوت شده را برطرف سازد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان؛ "حسین اسماعیلی" فرماندار اردکان به همراه "اشرفیان" رییس آموزش و پرورش شهرستان به دیدار خانواده ی فرهنگیان فوت شده در سال گذشته رفت.

حسین اسماعیلی در این دیدارها ضمن اشاره به مقام معلم و جایگاه والای شهید مطهری در آموزش و پرورش کشور، وی را فردی آزاده و مبارز خواند و گفت:  این ویژگی ها باید در تمام فرهنگیان کشور و شهرستان اردکان نهادینه شود کمااینکه بساری از فرهنگیان ما دارای این ویژگی های شخصیتی هستند.

وی سپس به فرهنگیانی که در سال گذشته به دیار باقی شتاقتند اشاره و برای آنها طلب مغفرت کرد و افزود: باید شرایط و امکاناتی فراهم شود که خانواده ی فرهنگیان فوت شده؛ هیچگونه نیاز و و مشکلی نداشته باشند.

وی در پایان برای تمامی فرهنگیان فوت شده در سال گذشته از درگاه باری تعالی طلب عفو و مغفرت کرد.