اعلام همبستگی مردم شهرستان اردکان با ملت مظلوم فلسطین

شناسه : 121401834
با شرکت در راهپیمایی روز قدس صورت گرفت:

آدرس کوتاه :