اعلام همبستگی مردم شهرستان اردکان با ملت مظلوم فلسطین

با شرکت در راهپیمایی روز قدس صورت گرفت: