عملیات اجرایی ساخت بزرگ‌ترین مجتمع فرهنگی، ورزشی و رفاهی استان در اردکان آغاز شد

شناسه : 114251335
گزارش تصویری

آدرس کوتاه :