حضور پرشور مردم بخش خرانق در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شناسه : 106256879
گزارش تصویری

آدرس کوتاه :