اذان صبح 05:01
طلوع آفتاب 06:22
اذان ظهر 12:05
غروب آفتاب 17:48
اذان مغرب 18:04
نیمه شب 23:25