اذان صبح 04:48
طلوع آفتاب 06:15
اذان ظهر 12:50
غروب آفتاب 19:26
اذان مغرب 19:44
نیمه شب 00:10

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد