اذان صبح 04:16
طلوع آفتاب 05:51
اذان ظهر 12:49
غروب آفتاب 19:47
اذان مغرب 20:05
نیمه شب 00:09

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد